Klub Hodowcy Husse

Hodowla Gołyski Raj została przyjęta do Klubu Hodowców Husse.